NORWEA

17. mars 2017 - 09:00

St1 med på Grenselandet

I dag kom nyheten om at St1, Vindkraft Nord og Ny Energi går sammen om Grenselandet AS - målet er å bygge vindkraft uten direkte subsidier (link to English PR at end of article)

Grenselandet AS skal utvikle parkene Davvi og Borealis på tilsammen 900 MW. Parkene ligger i Lebesby og Tana kommuner, relativt nære grensen til Finnland, og i geografisk nærhet til havet. Nettop parkenes lokasjon trekkes frem i sammenheng med at et finsk selskap nå går inn i prosjektene. - St1 er et spennende energiselskap, og det faktum at det er et finsk selskap er spennende spesielt opp mot en finnsk nettløsning for prosjektet, sier ordfører i Lebesby Stine Akselsen i følge en pressemelding fra selskapet

Med dette prosjektet håper prosjekteierne å utvikle et prosjekt som er gjennomførbart uten direkte subsidier. - Finnmarks utrolige vindressurser betyr at det er her den nye tiden starter. Vi vil bidra med det vi kan for å hjelpe Grenselandet og andre vindprosjekter på deres vei mot å etablere Finnmark som Europas fremste vindkraftområde, sier Øyvind Isachsen i NORWEA.

Prosjektet vil kunne generere omlag 3,6 TWh med elektrisitet i året. Dette bør gi store muligheter for nyetableringer i industri og andre verdiskapende aktiviteter i regionen. Nå går man inn i en fase med gjennomføring av konsekvensutredninger og de formelle godkjenningsprosessene. Denne fasen er ventet å ta opptil tre år. I NORWEA vil vi følge utviklingen av vindkraft i Finnmark tett, og med stor entusiasme. 

Link to english press release here

Tilbake

Relaterte nyheter:

16-01-19 Klart for ny kraftlinje
03-01-19 (Pressemelding) Milliardinvestering i ny vindkraft i Trøndelag
04-12-18 (Pressemelding) Peikko leverer rock foundations til Guleslettene vindpark
07-11-18 (Pressemelding) Nettilkobling til Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet vindparker leveres av Nettpartner AS
26-09-18 (Pressemelding) Peikko delivers rock foundations to Bjerkreim
24-09-18 Spår vindkraftaksjonar over heile Noreg

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.