Regjeringen

15. mars 2017 - 09:10

Statnett kan gå videre i planleggingen av en styrket leveringspålitelighet i kraftforsyningen til Nyhamna

Olje- og energidepartementet (OED) har i dag tatt stilling til Statnetts konseptvalgutredning for bedre leveringspålitelighet i kraftforsyningen til Nyhamna.

Konseptvalgutredningen bygger på den planlagte økningen i kraftforbruket på gassprosesseringsanlegget på Nyhamna. Kraftforbruket øker fordi Nyhamna-anlegget skal utvides for å ta imot gass fra Aasta Hansteen-feltet via Polarled. Anlegget er i dag ensidig forsynt fra transmisjonsnettet, uten reserve som er tilstrekkelig til å forsyne hele kraftforbruket. Statnett anbefaler å styrke leveringspåliteligheten til Nyhamna med et konsept som kan gi tosidig forsyning til Nyhamna, der foretaket beslutter og gjennomfører tiltak trinnvis.

OED slutter seg i det vesentligste til Statnetts behovsvurdering og konseptvalg.

 - Det er nå utredet tiltak som kan bedre leveringspåliteligheten i kraftforsyningen til Nyhamna i forbindelse med den planlagte utvidelsen av gassprosesseringsanlegget. Departementet slutter seg til konseptvalget. Statnett kan nå melde og søke konkrete tiltak som inngår i konseptet. Med dette legger vi til rette for at et av Norges viktigste gassprosesseringsanlegg kan bedre sin forsyningssikkerhet, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Det er viktig med tidlig politisk involvering i store kraftledningssaker. Planlegger av slike prosjekter skal derfor gjennomføre en konseptvalgutredning og en ekstern kvalitetssikring som skal forelegges OED før tiltaket kan konsesjonssøkes.

Les OEDs uttalelse her.

Tilbake

Relaterte nyheter:

11-10-17 Bedre kontroll med spenningskvalitet
11-10-17 Stortingsforslag om likere nettleie
02-10-17 Statnetts planer for nettutviklingen klar
27-09-17 Nordlink får negativ inntektsramme
20-09-17 Uendret NVE-rente viktig for investeringsklimaet
19-09-17 Kraftselskap krever mer vindkraft: – I dag er vi avhengig av Finland og Russland for å sikre leveransen

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.