Europower

12. september 2018 - 10:00

Varanger Kraft vil levere hydrogen til Svalbard

Innelåst kraft fra Raggovidda bør gjøres om til hydrogen og skipes til Svalbard, mener Varanger Kraft

 

Som Europower tidligere har omtalt, utreder myndighetene den fremtidige energiforsyningen på Svalbard etter at kullkraftverket går ut på dato.

Multiconsult og Thema Consulting Gruop har laget en rapport som trekker fram LNG, solkraft og biopellets er de mest aktuelle nye energikildene.

Overskuddsstrøm

I et brev til OED som Europower har sett, foreslår Varanger Kraft at kraftforsyningen til Svalbard i stedet skal basere seg på hydrogen fra overskuddsstrøm fra vindparken på Raggovidda i Finnmark.

I Øst-Finnmark har som kjent manglende sentralnett satt en stopper for utnyttelsen av den gode vindressursen.

Forretningsutvikler Christian Bue i Varanger Kraft minner i brevet om at vindparken har en effektivitetsgrad på hele 49 prosent, på samme nivå som havvindparker.

«Det skal i første omgang installeres en 2,5 MW elektrolysør i Berlevåg, Finnmark. Denne vil ha en produksjonskapasitet på ca 1 tonn hydrogen per dag. Det er per i dag installert 45 MW på Raggovidda, og vi går snart i gang med installasjon av ytterligere 50 MW. Vi har konsesjon på 200 MW totalt. Siden strømnettet ikke har kapasitet til mer enn rundt 95 MW fra vindparken, har vi minimum 105 MW som vi ikke får utnyttet. Denne overskuddskapasiteten ønsker vi å bruke til hydrogenproduksjon», skriver Bue.  

Hele behovet

Han viser til en studie fra Sintef som har konkludert med at det kan gi store besparelser å forsyne Svalbard med hydrogen fra Finnmark istedenfor å overføre strømmen i kraftnettet.

«Vi ser at vi potensielt har kapasitet til å forsyne hele energibehovet til Svalbard på 110 GWh. Det er selvsagt mange vurderinger som må gjøres rundt dette, men vi synes det er interessant å vite bakgrunnen for hvorfor import av flytende hydrogen (i kombinasjon med solenergi) ikke er vurdert i studiene. Kan dere gi noe tilbakemelding på dette?», skriver Varanger Kraft i brevet.

Ingen løfter

I et svar til Varanger Kraft takker OED for innspillet, men lover ingen hydrogensatsinig.

«Utrederne utførte mulighetstudien på grunnlag av et mandat fra Olje- og energidepartementet, men har selv valgt ut det de mente var de mest relevante alternativer. Departementet legger opp til et felles innspillsmøte i høst, hvor det blant annet vil være mulig å stille utrederene spørsmål», skriver OED i brevet.

Ønsker du å få tilgang til flere nyheter fra europower.com eller daglige nyhetsbrev, vennligst kontakt marked@europower.com

Tilbake

Relaterte nyheter:

16-01-19 Klart for ny kraftlinje
22-11-18 Ser opptil 62 GW eksportkapasitet fra Norge
15-11-18 Lont om Northconnect: Fysikk går foran økonomi
14-11-18 NVE ønsker innspill på rammevilkår som har betydning for nettselskapets kostnader
07-11-18 Muligheter og utfordringer i et kraftsystem i endring
07-11-18 (Pressemelding) Nettilkobling til Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet vindparker leveres av Nettpartner AS

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.