NORWEA

2. mai 2018 - 13:50

Viktig: Plikt til å rapportere skattefordel ved vindkraftavskrivninger

Vindkraftaktører som har hatt skattemessige fordeler i form av raskere avskrivningsregler må rapportere til Skattedirektoratet innen 22. mai

NORWEA har mottatt kopi av et brev fra Finansdepartementet som minner om denne rapporteringsplikten.

Bakgrunnen er at vindkraftavskrivningene utgjør statsstøtte og at statsstøtte skal samles i et sentralt register. Dette har vært en plikt siden 1. juli 2016, og gjelder altså også i følge Finansdepartementet de av NORWEAs medlemmer som nyter godt av raskere vindkraftavskrivninger.

Detaljer om rapportering mm. finnes i dette brevet, og det er også utarbeidet et regneeksempel.

Vi oppfordrer alle medlemmer som ikke allerede har rapportert inn eventuell fordel for 2015 og 2016 til å gjøre det innen fristen 22. mai 2018.

Eventuelle spørsmål bør slik vi forstå det rettes til Skattedirektoratet.

Tilbake

Relaterte nyheter:

05-12-18 (Debatt) Lokal kompensasjon demper konfliktnivået
03-12-18 Må stimuleres til å investere
15-11-18 Vindkraftbransjen samlet til diskusjon om fremtidens rammevilkår
16-10-18 Vil ha naturressurs-skatt for vindkraften
12-10-18 Eiendomsskatten må bestemmes lokalt
12-10-18 Stort potensial for vindkraft

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.