Sysla

1. august 2017 - 11:30

Vil bygge havvindpark med Tesla-batterier

Om den blir bygget, vil det bli verdens største kombinerte havvindpark og energilagringsenhet.

Det er det amerikanske selskapet Deepwater Wind som har lansert planer om å bygge en 144 MW stor vindpark utenfor kysten av Massachusetts, skriver Renewables Now.

Havvindparken skal inkludere en batterilagringsenhet levert av Tesla. Denne skal være på 40 MWh. Hvis prosjektet blir godkjent, kan byggingen starte opp i 2022 og parken stå ferdig i 2023.

Prosjektet er kalt Revolution Wind, og ble lansert som en del av et bud for å forsyne Massachussets med ren energi fra sjøen, skriver Bloomberg. Kontraktene vil bli tildelt i desember.

Deepwater har også foreslått to andre versjoner av Revolution vindpark med kapasitet på henholdsvis 288 MW og 96 MW.

Camilla Aadland, Sysla: https://sysla.no/gronn/vil-bygge-havvindpark-med-tesla-batterier/

Tilbake

Relaterte nyheter:

18-10-17 Official opening of Hywind Scotland today
17-10-17 ‘Floating wind is racing towards commercial viability’
16-10-17 Tysk selskab kjøper Statkraft ut av havmøllepark
11-10-17 Vindkraft på ope hav kan dekkje alt straumbehov
11-10-17 Goldman Sachs ser positivt på offshore vind
11-10-17 Vil det blåse en grønn vind gjennom statsbudsjettet?

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.