Europower

6. november 2018 - 15:00

Vil slå sammen Statnett med de andre nasjonale nettselskapene

Kjetil Kjenseth (V) leder energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Nå vil han bruke posisjonen sin i Nordisk råd til å slå sammen de nordiske systemoperatørene

Kjenseth presenterte i helgen en idé i Dagens Næringsliv om at de nordiske systemoperatørene bør slås sammen - altså norske Statnett, Svenska Kraftnät, danske Energinet og finske Fingrid.

– Er dette å regne som et forslag fra deg, Kjenseth?

– Å si at det per i dag er et forslag vil være å trekke det for langt, men jeg vil løfte debatten. Da tror jeg det er lurt å være konkret, sier han til Europower.

Han kommer ikke til å legge frem et forslag i Stortinget, men vil legge frem saken i Nordisk råd. I tillegg til å lede energi- og miljøkomiteen på Stortinget, ble Kjenseth denne uken valgt som leder for den tilsvarende komiteen i Nordisk råd.

– Det er kanskje en vel så god plattform å jobbe for slike saker, sier han.

– Før du fremmer en slik sak i Nordisk råd, må du vel først ha Stortinget i ryggen?

– Nei. Det må være lov å tenke om fremtiden uten at vi er enig om absolutt alt om veien videre, sier han.

– Innadvendte og introverte

Kjenseth sier han er inspirert av Jorma Ollilas rapport om hvordan det nordiske energisamarbeidet kan utvikles. Europower omtalte rapporten da den ble lagt frem på oppdrag fra Nordisk råd i fjor.

– Den sterkeste oppfordringen til oss politikere var å ha en felles visjon. Alle sa halleluja da rapporten ble presentert, men etterpå har egentlig ingen tatt tak i den. Jeg vil forsøke å løfte frem en debatt om hva den visjonen bør være, sier Kjenseth.

I Ollila-rapporten står det blant annet at «… at systemet bør optimaliseres utelukkende basert på markedets regionale funksjoner, og ikke på nasjonale hensyn».

– Min opplevelse er at vi i Norge har veldig innadvendte og introverte kraftdebatter. Etter Acer-debatten kan det virke som vi er veldig oss selv nok, sier Kjenseth.

– Det var vel mest interesseorganisasjoner utenfor kraftbransjen som protesterte mot Acer?

– Det er mulig, men jeg opplever det ikke som om noen prater veldig høyt om hvordan energisektoren bør utvikle seg i fremtiden, sier komitélederen.

Han viser til et eksempel i Tyskland hvor småskala forbrukersamvirke produserer sin egen strøm, og kobler seg av det offentlige strømnettet.

– Der er det skapt en helt annen forbrukerkraft enn det strømkundene i Norge har. Her hjemme oppleves det som at nett-monopolene ikke er mulig å utfordre, men vi står oppi et teknologisk skifte og utviklingen vil komme hit også. Det kan vi forholde oss til hver for oss her i Norden, eller vi kan gjøre det sammen, sier han.

Kjenseth mener at det er politikerne, ikke systemoperatørene selv, som bør diskutere en eventuell sammenslåing.

– Kanskje blir konklusjonen at man ikke skal ha et felles selskap, men vi må ta debatten, sier han.

Kan få ny linje til Finnmark

Kjenseth mener at man vil få mer rasjonelle nettinvesteringer hvis de nasjonale systemoperatørene slås sammen.

– Det kan bidra til å styrke felles industrielle muligheter i Norge, Sverige, Danmark og Finland, sier han.

Kjenseth trekker frem Finnmark som et eksempel. Lokale nettselskap og næringsliv i Øst-Finnmark skriker etter en ny kraftlinje, men Statnett holder igjen.

– Med en felles nordisk systemoperatør ville det vært større sjanse for at en ny linje ble bygd til det området, fordi det ville både Sverige og Finland ha interesse av, sier Kjenseth.

– Norden er blant de områdene i verden hvor det er tettest energisamarbeid over landegrenser. Vil man kunne oppnå mye mer ved en sammenslåing av systemoperatørene?

– Det er riktig at vi har et godt nettsamarbeid i dag, men vi bør sørge for at vi har et samarbeid som er best i verden også om 25 år. Landskapet rundt oss endrer seg med ny energiproduksjon, digitalisering, nye kabler og konsumenter som produserer strøm selv. I Norge er vi fem millioner innbyggere, og det er bra det, men en tettere sammenkobling av 25 millioner innbyggere i Norden vil være enda bedre når kraftsystemet skal videreutvikles, sier han. 

Ikke første gang

Blar man i historiebøkene, ser man at det ikke første gang at det har vært snakk om å slå sammen nordiske systemoperatører. I september 2008 avslørte Dagens Næringsliv at Statnett og Svenska Kraftnät hadde innledet det som kunne ligne på fusjonssamtaler.

Fem dager senere gjorde daværende olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) kort prosess og varslet i et radiointervju at en fusjon var uaktuelt. Protestene hadde da vært høylytte, særlig i hans eget parti og i FSN (dagens Distriktsenergi).

Kjetil Kjenseth regner med at motstanden ikke har blitt mindre siden den gang.

– Jeg er faktisk litt overrasket over at Senterpartiet fortsatt sitter stille og ennå ikke har protestert mot utspill mitt, sier han.

Ønsker du å få tilgang til flere nyheter fra europower.com eller daglige nyhetsbrev, vennligst kontakt marked@europower.com

Tilbake

Relaterte nyheter:

14-11-18 NVE ønsker innspill på rammevilkår som har betydning for nettselskapets kostnader
07-11-18 Muligheter og utfordringer i et kraftsystem i endring
07-11-18 (Pressemelding) Nettilkobling til Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet vindparker leveres av Nettpartner AS
12-10-18 Vil heller ha vind i sør enn i nord
12-10-18 Regjeringen vil utjevne nettariffen ved at de store selskapene kjøper de små og mellomstore nettselskapene
12-10-18 Stort potensial for vindkraft

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.