Nationen

11. oktober 2017 - 14:30

Vindkraft på ope hav kan dekkje alt straumbehov

Djupvassvindkraftverk langt til havs har potensial til å dekkje straumbehovet i heile verda, viser ein ny amerikansk studie

Det er forskarar ved The Carnegie Institution for Science i Washington som har rekna ut at vinden på ope hav kan generere minst tre gonger så mykje energi som landbaserte vindturbinar.

– Resultata våre tyder på at ein slik teknologi, om han vart teknisk og økonomisk gjennomførbar, har potensial til å levere straum i verdsskala, går det fram av forskingsrapporten, som er publisert i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.

Årsaka til dei store vindgevinstane ute på havet er at energistraumane frå dei høgare laga i atmosfæren er mykje sterkare der enn nær land og på land.

Tilbake

Relaterte nyheter:

18-10-17 Official opening of Hywind Scotland today
17-10-17 ‘Floating wind is racing towards commercial viability’
16-10-17 Tysk selskab kjøper Statkraft ut av havmøllepark
11-10-17 Goldman Sachs ser positivt på offshore vind
11-10-17 Vil det blåse en grønn vind gjennom statsbudsjettet?
05-10-17 Offshore Wind Breaks Record in Europe

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.