NORWEA/AdeB

15. november 2018 - 12:20

Vindkraftbransjen samlet til diskusjon om fremtidens rammevilkår

13. november avholdt Norwea og Arntzen de Besche sin årlige konferanse. Dette er en av de større møteplassene for vindkraftbransjen og har årlig i overkant av 100 fremmøtte. Årets seminar opplevde all-time high med i overkant av 160 påmeldte

Elsertifikatmarkedets utbyggingsfase går mot slutten, men interessen for å utvikle nye prosjekter på kommersielle vilkår er stigende. Hvor vil konsesjonene komme og hvilke type aktører vil vi se? Blir «nasjonal ramme for vindkraft» en tvangstrøye eller en mulighet for å få frem de beste prosjektene raskere? EU har nylig vedtatt sitt neste fornybardirektiv – vil det gi nye ambisjoner også her i Norge? Hvilken rolle vil vindkraft spille i 2030 – støttespiller for industrien, eksportvare eller begge deler? Dette var noen av temaene som ble diskutert. 

NOEN AV HØYDEPUNKTENE FRA KONFERANSEN

Statssekretær Ulleberg Reynolds i Olje- og energidepartementet understreket at nasjonal ramme for vindkraft ikke skal forsinke nye prosjekter, og at den derfor må være fleksibel og oppdateres for å ta høyde for teknologiutvikling mm.

Ambassaderåd Behrendt fra EUs delegasjon fortalte at det nye fornybardirektivet og styringssystemet for energiunionen er vurdert som EØS-relevant, og derfor også vil påvirke Norge gjennom bl.a. kravet om en helhetlig klima- og energiplan for 2030. 

Konsernsjef Lont i Statnett forventer store volumer vindkraft i årene som kommer, og understreket at vindkraft bør lokaliseres optimalt i transmisjonsnettet og eksponeres for lokaliseringssignaler som anleggsbidrag.

Head of Energy Strategy and Framework conditions Mauritzen i Hydro understreket betydningen av tilgang på ren kraft til konkurransedyktige priser og fortalte om samspillet Hydro som aluminiumsprodusent har med vindkraft

Direktør Skorpen i Pareto advarte mot strammere beskatning av vindkraftsektoren og etterlyste konsesjoner fra NVE og nettinvesteringer fra Statnett.

Leading business developer Eik i Equinor skisserte store muligheter for næringsutvikling og klimakutt innen flytende havvind, gitt bl.a. tilgang på kompetent norsk leverandørindustri og de rette kommersielle rammevilkår.

I den politiske debatten sto bl.a. Statnetts søknad om fritak fra tilknytningsplikt i Finnmark sentralt, og flere debattanter tok til orde for at Statnett i det minste burde søke om nettilknytning, slik at en kunne få flere fakta om produksjon og mulige forbruksøkninger på bordet.

ET STERKT LAG AV FOREDRAGSHOLDERE 

Espen I Bakken (Partner, Arntzen de Besche) og Øyvind Isachsen (Adm. dir. Norwea) ønsket deltakerne velkommen til årets konferanse. 

Foredragsholderne representerte norske myndigheter, industriselskaper og rådgivere, og delte sine erfaringer og tanker rundt temaet. Foredragsholderne var: 

 • Toril Charlotte Ulleberg Reynolds (Statssekretær, FrP, Olje- og energidepartementet)  
           
 • Wolfgang Behrendt (Ambassaderåd ved EUs delegasjon til Norge)
   
 • Auke Lont (Konsernsjef, Statnett)
   
 • Rune Flatby (direktør, konsesjonsavdelingen, Norges vassdrags- og energidirektorat)
   
 • Adrian Mekki (Konsulent, THEMA Consulting Group)
   
 • Catherine Banet (Førsteamanuensis, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo)
   
 • Bjørn Kjetil Mauritzen (Head of Energy Strategy and Framework Conditions, Norsk Hydro)
   
 • Lars Ove Skorpen (Director of Power and Renewables, Investment Banking, Pareto)
   
 • Arne Eik (Leading Business Developer Offshore Wind, Equinor

ER FORNYBAR-NORGE SKODD FOR 2030?

I siste del av seminaret var det satt opp en paneldebatt hvor representanter fra flere politiske partier diskutere om fornybar-Norge er skodd for 2030. Debatten ble ledet av Gert Ove Mollestad (Montel Powernews) med følgende paneldeltakere:  

 • Liv Kari Eskeland (H), medlem energi- og miljøkomitéen
   
 • Runar Sjåstad (AP), medlem energi- og miljøkomitéen
   
 • Gisle Meininger Saudland (FrP), medlem energi- og miljøkomitéen
   
 • Arild Hermstad (MDG), nasjonal talsperson for MDG
   
 • Lars Haltbrekken (SV), medlem energi- og miljøkomitéen

Vi takker alle foredragsholderne og deltakerne for spennende diskusjoner og en dag fylt med stort engasjement. 

Tilbake

Relaterte nyheter:

11-03-19 Dette mener Venstre om vindkraft i Norge
04-03-19 Regjeringens syn på vindkraftutbygging i Norge
05-12-18 (Debatt) Lokal kompensasjon demper konfliktnivået
03-12-18 Må stimuleres til å investere
16-11-18 Presentasjoner fra Høstkonferansen
16-10-18 Vil ha naturressurs-skatt for vindkraften

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.