Pressemelding: Zephyr

15. januar 2018 - 11:10

Zephyr AS har kjøpt alle aksjene i Haram Kraft AS

Fra 4. januar 2018 er Haram Kraft AS heleid av vindkraftutviklingsselskapet Zephyr AS. Selskapet var tidligere eid av Østfold Energi AS (27 %), Vardar Boreas AS (27 %) og Svelgen Kraft AS (46 %)

- Vi er svært godt fornøyde med oppkjøpet av Haram Kraft AS, som Zephyr vil beholde som et eget prosjektselskap for utbygging av vindkraftverk på Haramsøy i Møre og Romsdal, forteller administrerende direktør Olav Rommetveit.

Han mener Zephyr både har erfaringen og kompetansen som skal til for å realisere vindkraftprosjektet, som siden 2009 har hatt konsesjon på et vindkraftverk på inntil 66 MW.

- Zephyr har de siste årene gjennomført flere vellykkede vindenergiprosjekter, senest på Tellenes i 2017, og vi mener at vi har en forretningsmodell som gjør at vi kan lykkes også på Haramsøy.

Zephyr ble etablert i 2006 og har utviklet en rekke vindkraftprosjekter frem til konsesjon. Selskapet har etter hvert også solid utbyggingserfaring, blant annet med Mehuken II og III, Midtfjellet I og II og Tellenes.

- I nærmeste fremtid vil Zephyr prioritere å fullføre Tellenes-prosjektet i Rogaland, som ble satt i drift høsten 2017. I løpet av 2018 håper vi også å ha prosjektert Guleslettene og Haram, slik at disse er klare for utbygging, forteller Rommetveit.

Zephyr er eid av energiprodusentene Østfold Energi AS (50 %), Vardar AS (25 %) og Glitre Energi (25 %). 

Tilbake

Relaterte nyheter:

16-01-19 Klart for ny kraftlinje
03-01-19 (Pressemelding) Milliardinvestering i ny vindkraft i Trøndelag
04-12-18 (Pressemelding) Peikko leverer rock foundations til Guleslettene vindpark
07-11-18 (Pressemelding) Nettilkobling til Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet vindparker leveres av Nettpartner AS
26-09-18 (Pressemelding) Peikko delivers rock foundations to Bjerkreim
24-09-18 Spår vindkraftaksjonar over heile Noreg

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.