Om NORWEA

NORWEA er en interesse- og bransjeorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. NORWEA arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformene bølge- og tidevannskraft.

NORWEA ble stiftet i 2006, har i dag rundt 130 medlemsbedrifter og representerer hele verdikjeden rundt vind-, bølge- og tidevannskraft. NORWEA er bransjens sentrale møteplass for vindkraftfaglig, politisk diskusjon og industrielt samarbeid.

NORWEAs næringspolitiske arbeid skaper gode juridiske og økonomiske rammevilkår for bransjen.

NORWEA analyserer utvikling i rammevilkår og utformer policy i samarbeid med bransjen.

NORWEA produserer informasjonsmateriell og arrangerer kampanjer for å øke kunnskapen om vindkraft og havenergi gjennom etterrettelig og tilgjengelig informasjon.

NORWEA har flere arrangementer: Konferanser, seminarer, workshops og arbeidsgrupper.

NORWEA er det viktigste og mest suksessfulle nettverket for vind- og havenergi i Norge.

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.