Ansatte Norwea

Adm. direktør - Øyvind Isachsen

Isachsen er Ekonomie Magister i Internasjonal Handel fra Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Han er også utdannet på Befalsskolen for Kavaleriet.
isachsen(at)norwea.no / tel +47 9288 8890

Direktør - Øistein Schmidt Galaaen

Schmidt Galaaen har en PhD i vitenskapsfilosofi fra Universitetet i Oslo. I tillegg har han vært gjesteforsker ved Rutgers University i USA på Fulbrightstipend. Schmidt Galaaen har dessuten en cand. philol.-grad fra Universitetet i Oslo/Universitetet i Tromsø og har bl.a. filosofi, matematikk og informatikk i fagkretsen.
galaaen(at)norwea.no / tel +47 9184 4489

Spesialrådgiver nett og marked - Andreas Thon Aasheim

Aasheim er siviløkonom med fordypning innen finans fra Handelshøyskolen i Bergen.
aasheim(at)norwea.no / tel +47 9593 5890

Rådgiver - Daniel Willoch

Willoch har studert Political Science and Political Economy ved London School of Economics and Political Science. Han har i tillegg en bachelorgrad i bedriftsledelse og internasjonal politikk.
willoch(at)norwea.no / tel +47 48 12 80 45

Om Norwea

Vind- bølge- tidevann

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea  arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som bølge- og tidevannskraft. Les mer om Norwea...

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.